USŁUGI

USŁUGI

Kompleksowo świadczymy usługi w zakresie inżynierii procesowej. Optymalizujemy istniejące linie produkcyjne lub tworzymy i realizujemy nowe koncepcje. Zarządzamy projektem zgodnie z harmonogramem i budżetem od planowania do uruchomienia nowej linii produkcyjnej / rozwiązania procesowego. Szkolimy operatorów i technologów, aby sprawnie obsługiwali nasze systemy i również dostarczamy niezbędną dokumentację i certyfikaty. Zapewniamy doskonałą obsługę serwisową z dostępnością 24/7.

PROJEKTOWANIE

✓ Nowe koncepcję
✓ Optymalizacja istniejących systemów
✓ Planowanie i projektowanie
✓ Opis procesu

KONSTRUKCJA

✓ Konstrukcja
✓ Montaż
✓ Nadzór
✓ FAT

DOSTAWA & INSTALACJA

✓ Logistyka i transport
✓ Instalacja

✓ Montaż mechaniczny i elektryczny
✓ Opcjonalnie tylko nadzór

AUTOMATYKA

✓ Modernizacja układów sterowania
✓ Integracja 
✓ Wizualizacja
✓ Układy transportu i robotyzacja

ROZRUCH & SZKOLENIA 

✓ Rozruch
✓ Przekazanie
✓ Odbiór
✓ Szkolenie operatorów

DOKUMENTACJA I SERWIS

✓ Dokumentacja techniczna 
✓ Certyfikacja 

✓ Serwis
✓ Serwis z dalnym dostępem