BRANŻA MLECZARSKA

TECHNOLOGIE DLA BRANŻY MLECZARSKIEJ

Mleko, jako produkt naturalny, stawia najwyższe wymagania w zakresie higieny i przetwarzania. Tylko nowoczesne, zoptymalizowane procesowo, a przede wszystkim dostosowane do potrzeb klienta systemy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał w produkcji wysokiej jakości wyrobów mleczarskich. Linie procesowe dopasowane do wymagań klienta zapewniają ekonomiczną produkcję oraz decydują o przewadze nad konkurencją.

LINIE TECHNOLOGICZNE

✓ Mleko pasteryzowane
✓ Masło

✓ AMF
✓ Margaryna 
✓ Jogurty
✓ Twarogi
✓ Napoje fermentowane

✓ Sery / miękkie, typu holenderskiego i szwajcarskiego

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

✓ Tanki i przyjęcie surowca
✓ Systemy mieszania

✓ Sterylizacja

✓ Pasteryzacja i repasteryzacja

✓ Wirowanie i baktofugacja

✓ Standaryzacja

✓ Homogenizacja

✓ Systemy filtracyjne RO MF UF NF

✓ Stacje CIP

✓ Napełnianie i pakowanie 

✓ Automatyka procesowa
reverse_osmosis

PRODUKCJA SERÓW

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania od przyjęcia mleka do gotowego sera. Aby zaspokoić potrzeby rynku i klienta, każda linia serowarska lub zakład serowarski są projektowane indywidualnie i komponenty dobieramy nie zależnie od producenta. Nasza kadra inżynierska dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie planowania zakładów, procesów technologicznych, koncepcji linii a także rozwiązań w zakresie automatyki procesowej.

✓ Kotły serowarskie 
✓ Systemy prasowania wstępnego
✓ Systemy prasowania końcowego
✓ Solownie
✓ Obróbka serwatki
✓ Regeneracja ciepła

Zintegrowaliśmy / integrujemy w naszych rozwiązaniach urządzenia do produkcji sera następujących producentów. W zależności od charakterystyki sera, dostępnej powierzchni, budżetu i preferencji klienta wybieramy najbardziej odpowiednie rozwiązanie i integrujemy je do naszego wspólnego projektu. 


PRASY KASETOWE KALT

Prasa kasetowa jest systemem „all-in-one” – prasowanie wstępne i końcowe sera odbywa się w jednym systemie. Skrzep jest bezpośrednio napełniany z kotła na prasę kasetową. Kasety – o rożnych formatach w zależności od profilu produkcyjnego pozostają zawsze w prasie, również podczas procesu mycia CIP. System ten nie wymaga zbiornika buforowego ziarna, pojedynczych form, skomplikowanych systemów transportowych oraz pras końcowych i magazynu form. Klient otrzymuje bezpieczny i prosty proces minimalizujący obsadę personalną.

WYKONAWSTWO GENERALNE

Od przyjęcia mleka do gotowego produktu. Prowadzimy projekty jako wykonawca generalny od pojedyńczych instalacji procesowych do kompletnie nowych zakładów.

CZYTAJ WIĘCEJ