Linie mleczarskie

Linie technologiczne dla mleczarstwa

Mleko, jako produkt naturalny, stawia najwyższe wymagania w zakresie higieny i przetwarzania. Tylko nowoczesne, zoptymalizowane procesowo, a przede wszystkim dostosowane do potrzeb klienta systemy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał w produkcji wysokiej jakości wyrobów mleczarskich.
Linie procesowe dopasowane do wymagań klienta zapewniają ekonomiczną produkcję oraz decydują o przewadze nad konkurencją.

Tanki i przyjęcie surowca
Sterylizacja
Pasteryzacja i repasteryzacja

Wirowanie i baktofugacja
Standaryzacja
Homogenizacja

Systemy filtracyjne RO MF UF NF
Stacje CIP
Napełnianie i pakowanie


Masło, AMF, Margaryna, Jogurty, Twarogi, Napoje Fermentowane